Architectenbureau Kwa
Home
Projecten
Publicaties
@
Diversen >> Stedebouwkundig plan Zeeburg.

Zeeburgerdijk Amsterdam.
In opdracht van Stadsdeel Zeeburg is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld en uitgewerkt waarin het woonprogramma geļntegreerd is met een ecologische groen- en waterinrichting. Structurerend element is de dijk en een zelfregulerende waterpartij van sloot en poelen. Er is een afgewogen differentiatie in financieringsvorm en woningtypologie vastgesteld. Op grond van dit plan is de herinrichting door derden uitgevoerd.
Zeeburgerdijk, Zeeburg
Zeeburg Maguette Studie Doorsnede Situatie Kaart Zeeburg