Architectenbureau Kwa
Home
Projecten
Publicaties
@
Diversen >> Paviljoen 1 & 2, WG-terrein Amsterdam

Twee oude ziekenhuis-paviljoens zijn verbouwd tot een gemengd programma van wonen, werken en sociaal-culturele voorzieningen.
De bestaande hoofdstructuur van de paviljoens werd gehandhaafd, het casco geschikt gemaakt voor wonen en werken.
De afbouw werd grotendeels aan de gebruikers overgelaten, waardoor zij veel vrijheid en lage huren kregen.
Met de oplevering in 1994 is deze verbouwing een vroeg voorbeeld van duurzaam bouwen.
Opdrachtgever:Woningbouwvereniging Het Oosten.
86 wooneenheden, 25 bedrijfsruimten en sociaal-culturele voorzieningen.
Bouwkosten f 9.500.000,-.
Een publicatie over dit project is aan te vragen.
Trappenhuis, WG terreinBinnenstraat, WG terreinVegetatiedak, WG terreinBuitentrap, WG terreinGerenoveerde gevel, WG terreinIngang tot WG terreinVegetatiedaken en zonnepanelen, WG terrein